به راحتی با آموزش‌های آنلاین و ویدئویی شما می‌توانید دوره‌های مرتبط با زبان برنامه‌نویسی پایتون را یاد بگیرید، در آموزش‌های آنلاین هزینه رفت و آمد کلاس‌های حضوری و همچنین هزینه‌های بالای ثبت‌نام در کلاس‌های حضوری را پرداخت نخواهید کرد. و منابع مطالعاتی همیشه در دسترس خواهد بود.

دوره های که تاکنون در وب سایت چالش پایتون منتشر شده است یا در حال انتشار می باشد در لیست زیر قرار گرفت است.

  • دوره مقدماتی پایتون - رایگان
  • دوره تکمیلی پایتون - منتشر شد
  • دوره پردازش تصویر پایتون - منتشر شد
  • دوره یادگیری ماشین پایتون - منتشر شد

ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در نظر گرفته می‌شوند. پایه و اساس این ورکشاپ‌‌ها پیاده‌سازی پروژه‌ها با برنامه‌نویسی پایتون می‌باشد.

لیست ورکشاپ ها:

  • تشخیص چهره با پایتون - رایگان
  • استگانوگرافی (نهان نگاری) با پایتون - منتشر شد
  • تشخیص نوع بیماری با پایتون -  منتشر شد
  • تشخیص اشیاء (صورت انسان) با پایتون -  منتشر شد
  • تشخیص متن با پایتون -  منتشر شد
  • تشخیص صدا با پایتون -  منتشر شد